Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

hiperbadziev
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viaWilalena Wilalena
hiperbadziev
7461 2c7e 500
stpam
Reposted fromuoun uoun viasatyra satyra
7350 67e7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadzikusowska dzikusowska
hiperbadziev
6600 7311 500
4477 6fd2 500

albrechtetgiselle:

Reblog again? After all this time?

Always.

Reposted fromusagii usagii viathetemple thetemple
hiperbadziev
9301 a8de 500
Reposted fromhagis hagis viathetemple thetemple
hiperbadziev
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
hiperbadziev
hiperbadziev
Jeśli możesz komuś pomóc, jeśli potrafisz coś dobrze robić i zmienić świat, to powinieneś działać.
— Jill Santopolo
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
hiperbadziev
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate viarudaagg rudaagg
5774 611f
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viarudaagg rudaagg
hiperbadziev
1158 7402
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viarudaagg rudaagg
hiperbadziev
Reposted frommr-absentia mr-absentia viarudaagg rudaagg
hiperbadziev
3258 879d 500
Reposted fromhagis hagis viathetemple thetemple
1055 59f3
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viapchamtensyf pchamtensyf

February 26 2017

hiperbadziev
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
hiperbadziev
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viazielono zielono
hiperbadziev
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viazielono zielono
hiperbadziev
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście „ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo "te góry powinny być wyższe w środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię: „jego skóra powinna być bardziej różowa” albo „jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Józef Zinker
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viazielono zielono
hiperbadziev
Dekalog prostoty:

1. Przyjmuj życie takie, jakie jest, bez prób wyjaśniania, analizowania, rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze.

2. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej, zwłaszcza jeśli to mniej jest najwyższej jakości.

3. Zamiast wzbogacać swoje życie w przedmioty, wzbogacaj swoje ciało w zmysłowe doświadczenia, serce w uczucia, a umysł w wiedzę.

4. Kupuj tylko to, co niezbędne, a to co zbędne oddawaj, sprzedawaj lub wyrzucaj.

5. Prostota uwalnia, wzbogaca i pozwala stworzyć miejsce dla spraw najważniejszych, zatem uprość swoje życie.

6. Nie pozwól aby przeszłość zawładnęła przyszłością, ani nie sprawiła, że przegapisz możliwości jakie ofiarowuje ci teraźniejszość.

7. Jedz mało i dobrze, wysypiaj się, ćwicz, medytuj, nie przestawaj się uczyć, spotykaj się z ludźmi, decyduj o swoim życiu i odnajduj w każdym dniu tyle radości, ile tylko możesz.

8. Nie krytykuj. Zamiast zajmować się cudzymi wadami, zajmij się swoimi.

9. Doskonal sztukę życia w samotności i doceniaj chwile spędzane w odosobnieniu.

10. Milcz. Wzbudzisz w ten sposób o wiele więcej szacunku
— Sztuka minimalizmu w codziennym życiu wg Dominique Loreau
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl