Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

hiperbadziev
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście „ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo "te góry powinny być wyższe w środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię: „jego skóra powinna być bardziej różowa” albo „jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Józef Zinker
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viazielono zielono
hiperbadziev
Dekalog prostoty:

1. Przyjmuj życie takie, jakie jest, bez prób wyjaśniania, analizowania, rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze.

2. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej, zwłaszcza jeśli to mniej jest najwyższej jakości.

3. Zamiast wzbogacać swoje życie w przedmioty, wzbogacaj swoje ciało w zmysłowe doświadczenia, serce w uczucia, a umysł w wiedzę.

4. Kupuj tylko to, co niezbędne, a to co zbędne oddawaj, sprzedawaj lub wyrzucaj.

5. Prostota uwalnia, wzbogaca i pozwala stworzyć miejsce dla spraw najważniejszych, zatem uprość swoje życie.

6. Nie pozwól aby przeszłość zawładnęła przyszłością, ani nie sprawiła, że przegapisz możliwości jakie ofiarowuje ci teraźniejszość.

7. Jedz mało i dobrze, wysypiaj się, ćwicz, medytuj, nie przestawaj się uczyć, spotykaj się z ludźmi, decyduj o swoim życiu i odnajduj w każdym dniu tyle radości, ile tylko możesz.

8. Nie krytykuj. Zamiast zajmować się cudzymi wadami, zajmij się swoimi.

9. Doskonal sztukę życia w samotności i doceniaj chwile spędzane w odosobnieniu.

10. Milcz. Wzbudzisz w ten sposób o wiele więcej szacunku
— Sztuka minimalizmu w codziennym życiu wg Dominique Loreau
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viazielono zielono

June 28 2015

hiperbadziev
9862 aead 500
hiperbadziev
9063 751e
Reposted fromzimt89 zimt89 viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
hiperbadziev
wiesz...
dziękowałam dziś Bogu
za to,
że Cię spotkałam.
a potem zaczęłam prosić.
prosić o to,
by już nigdy nie
było mi dane Cię ujrzeć.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazielono zielono
hiperbadziev
4574 f1b7 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
hiperbadziev
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
hiperbadziev
5197 c390 500
Coben "Zachowaj spokój"  8
hiperbadziev
5197 c390 500
Coben "Zachowaj spokój"  8

June 27 2015

hiperbadziev
1729 45d1 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa vianutt nutt
hiperbadziev
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianutt nutt
hiperbadziev
8214 b017 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianutt nutt
hiperbadziev
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol vianutt nutt
hiperbadziev
hiperbadziev
2008 bd5c
Reposted fromojkomena ojkomena viainpassing inpassing
hiperbadziev
Reposted frombluuu bluuu viainpassing inpassing

June 24 2015

hiperbadziev
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viakopciurek kopciurek
hiperbadziev
2205 6331
Reposted fromnazarena nazarena viaarrependimento arrependimento
hiperbadziev
hiperbadziev
Reposted fromwinduru winduru viasah sah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl